Resmi Gazete’de bugün (18 Nisan 2024 Resmi Gazete kararları)

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ

TEBLİĞ

– İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ (No: 2024/10)

YARGI BÖLÜMÜ

ANAYASA MAHKEMESİ KARARLARI

– Anayasa Mahkemesinin 27/12/2023 Tarihli ve E: 2018/95, K: 2023/221 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/160, K: 2024/77 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2023/79, K: 2024/80 Sayılı Kararı

– Anayasa Mahkemesinin 14/3/2024 Tarihli ve E: 2024/26, K: 2024/83 Sayılı Kararı

İLÂN BÖLÜMÜ

a – Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
b – Çeşitli İlânlar

– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir